Úvodní st.   Systematika  

 

Vysvětlivky k některých použitých termínům.

Taxon – Jednotka taxonu příslušná k latinskému názvu. Pokud je označena Ex jde o vyhubené savce, stáří nálezů rovno nebo méně než 1000 let. Při označení † jde o vyhynulé savce, stáří nálezů více jak 1000 let.

Latinský název – Lat. název podrodu (subgenus) je uzavřen do kulatých závorek. Latinské názvy taxonomické jednotky nižší než čeleď jsou kladeny, pro lepší přehlednost , podle abecedy.

Autor – Autor popisu jednotlivého taxonu. Pokud byl druh i poddruh popsán v jiném rodě, než je uveden (byl revidován), je jméno autora spolu s letopočtem popisu uzavřen do kulatých závorek.

Český název – České názvy druhů jsou převzaty z publikace „České názvy živočichů II.–savci“ (Anděra, 1999). Pokud tam není název uveden nebo je nevhodný je nový název zde uzavřen do kulatých závorek.

Anglický název – Anglické názvosloví je značně nejednotné. Převzaté názvy jsou především z publikace „Common Names of Mammals of the World“(Wilson and Russell, 2000). Chybějící nebo vhodnější názvy jsou převzaty z publikací uvedených v referenci.

IUCN – Zkratka pro „International Union for Conservation of Nature and Natural Resources“ (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů). Červený seznam ohrožených druhů je k datu 28. 10. 2002 ( u kytovců k r. 2003). Velká část z 2881 uvedených druhů a poddruhů savců je převzatá z verze z roku 1994 ( podle systematické práce „Wilson and Reeder (eds.), 1993: Mammal Species of the World“). Změnou v taxonomii v posledních letech nemusí vždy stav ohrožení odpovídat realitě.

Zkratky použité v přehledu:

CR (Criticaly Endangered) – kriticky ohrožený druh.

EN (Endangered) – ohrožený druh.

VU (vulnerable) – zranitelný druh.

CD (Conservation Dependent) – druh závislý na ochraně.

NT (Near Threatened) - druh blízko ohrožení

SU (Susceptible) – druh náchylný k ohrožení.

LR (Low Risk) – druh málo ohrožený.

LC (Least Concern) - druh nevyžadující znepokojení

DD (Data Deficient) – druh s nedostatečnými údaji.

NE (Not Evaluated) – nevyhodnocený druh.

EX (Extinct) – vyhynulý nebo vyhubený druh.

EW (Extinct in the Wild) – vyhynulý nebo vyhubený druh ve volné přírodě.

Některé zkratky uvedené v závorce:

      cd – závislý na ochraně.

      nt – blízko ohrožení.

      lc – nejmenší znepokojení.

      dd – nedostatečné informace o taxonu.

Zubní vzorce: I.= řezáky, C. = špičáky, P. = třenáky, M. = stoličky, X = celkový počet zubů v horní a dolní čelisti.

Poznámka – Poznámky jsou číslovány podle pořadí, jak jsou zařazovány do textu.

 

                  Jiří Pavlů, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, poslední aktualizace stránky 3. 2. 2004.