Úvodní st.   Systematika

     Ze sbírek autora.

Při porovnání, s vyobrazením, v odborných publikacích jde o Delphinus delphis Linnaeus, 1758 a nebo o Delphinus capensis Gray, 1828 (syn. D. tropicalis van Bree, 1971). Rozdíl je jen ve větší occipital, zvláště pak abnormálně větší condyli occipitales.

V depozitáři Národního muzea Praha jsem našel dvě lebky Delphinus delphis, bez určení pohlaví. Lebka z Maroka je na pohled větší a má nepoměrně větší occipital condyle. Mohlo by jít o dimorfismus mezi samcem (max. délka 2,7 m) a samicí (max. délka 2,6 m). Ale všechna vyobrazení v odborné literatuře, které znám odpovídají lebce z Národního muzea Praha. Nově uznaný druh Delphinus capensis (max. délka samce 2,54 m a samice 2,24 m), původně synonymum D. delphis, obývá jen tropické pásmo moří Indického oceánu.

Prosím vlastníka podobné lebky o konzultaci.

 

 

 

 

 

 

    

 

 Jiří Pavlů, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, poslední aktualizace horní části stránky 10. 2. 2005.

..........................................................................................................................................................................................................................................

Největší denní motýli jsou rodu Ornithoptera. Je jich 11 druhů s největším zástupcem O. alexandrae z Papua-Nová Guinea. Největší noční motýl je Thysania agrippina z Střední a Jižní Ameriky.

Největším broukem světa je Titanus giganteus z oblastí na sever od Amazonky. Největší brouci Afriky jsou goliáši. rodu Goliathus. Je jich celkem 5 druhů.