Úvodní st.   Systematika    Primates   Použitá literatura (References)

Nové druhy primátů doplnění a rok 2014-16.

 V roce 2012 byl ještě popsán  titi Vieirův, který je pojmenovaný po kurátoru savců v Museu zoologie university  v São Paulo. Typová lokalita je kolem řeky Renato, přítok řeky Teles Pires, státu Mato Grosso v Brazílii. Holotyp samec pochází z expedice (1997) pod vedením Dr. Paulo Emílio Vanzolini. Paratyp samice a to balk a lebka pochází z roku 1988 od Silva-Filho. Sebral ji u řeky Iriri, Pará v Brazílii.

                           Callicebus vieirai (foto J. Gualda-Barros)

Reference a foto: J. Gualda-Barros, F. Oliveira do Nascimento, and M. Kerr do Amaral, 2012. A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia: v. 52 (23): 261-279.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posledním popsaným primátem v roce 2013 je komba Sciurocheirus makandensis Ambrose, 2013. Tento popis vyšel ve druhém díle "Mammals of Africa: Primates" od J. Kingdon a kolektiv. Jelikož se musí zakoupit všech 6 dílů jsou informace z originálu cenově náročné. .

Typová lokalita je Makandé, Forêt des Abeilles v jihov. Gabonu.  Je to endemit k centrálnímu Gabonu. Druh oddělil od S. alleni. V práci z r. 2003 uvádí v deseti lokalitách morfologickou rozmanitost, tři odlišné hlasové projevy, barva srsti je vysoce proměnná a to dokonce uvnitř populace.

Reference: L. Ambrose , in T. Butynski, J. Kingdon, and J. Kalina, 2013. Mammals of Africa, V.2.

                 L. Ambrose, 2003. Three acoustic forms of Allen´s galagos (Primates; Gakagonidae) in the Central African region. Primates, 44(1): 25-39.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V letech 2010-13 se konaly čtyři expedice v oblasti řek Aripuanã, Roosevelt a Guariba v Brazílii.V oblasti domnělého výskytu Callicebus bernhardi a cinerascens. Revize vzorků přinesla popis nového druhu C. miltoni. Holotyp byl sebrán místním lovcem, ale získal ho následně Dalponte v prosinci 2010, v typovém místě Curva do Cotovelo, u pravého břehu horního toku řeky Roosevelt. Další vzorky jsou z nížinné prohlubni Roosevelt-Aripuana dříve považované (Roosmalen et al. 2002 a Veiga et al. 2008) za oblast C. cinerascens.

            Callicebus miltoni ,  foto: Jorge Lopes

Reference a foto: J. C. Dalponte, F. E. Silva a J. S. Silva Júnior, 2014. New species of Titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, V. 54 (32): 457-472.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

V červenci  2014 vyšla revizní práce rodu Pithecia od Laury K. Marsh. Revizní práce je založená na práci v 36 muzeích v Severní a Jižní Americe, Evropě a Japonsku. Porovnala 876 balků (kůží i mikrosk. preparátů), 690 lebek a stovky fotografií, získané autorkou a kolegy, chovaných a divokých chvostanů. Po této revizi je v rodě 16 druhů. Pět druhů před revizí, třem synonymům vrácený status druhu, tři subspecies povýšené na species a pět nových species. Přehled všech druhů je na stránce Pitheciidae.

 

          Pithecia cazuzai -samice                  Pithecia isabela - samec                               Pithecia mittermeieri - samec                                               Pithecia pissinattii - samec                                           Pithecia rylandsi - samice

             foto: Felipe Ennes                                foto: J. Vermeer                                              foto: L. C. Marigo                                                         foto: Crijnfotin via Flickr                                                  foto: Leila Porter

Reference a foto: Laura K. Marsh, 2014. A Taxonomic Revision of the Saki Monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates 21 (1): 1-163.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

V červenci (2015) vychází, v American Journal of Primatology, práce popisující nový druh Macaca leucogenys (makak bělolící) z jihov. Tibetu. Popis  založený na 738 snímcích, z přímého pozorování, odlišuje druh, v souboru barvy srsti, od druhů ve skupině Macaca sinica. Hlavně se odlišuje od sympatric druhů (M. mulatta, M. thibetana, M. assamensis a M. munzala). Byl také porovnán sonogram M. leucogenys s M. assamensis. Nový druh obývá různorodé biotopy. Tropický les od 1395 m.n.m., přes jehličnatý a listnatý les ve 2000 m.n.m. do 2700 m.n.m. ve smíšeném lese.

                   M. leucogenys- samec                                                   M. leucogenys - samice                            

Reference a foto: C. Li, C. Zhao, and P. Fan, 2015. White-Cheeked Macaque (Macaca leucogenys): A New Macaque Species from Modog, Sortheastern Tibet. American Journal of Primatology, 77 (7): 753-766.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Koncem roku 2015 vyšly v Primate Conservation dvě práce popisující dva nové druhy a povýšení synonyma na platný druh.

 První práce popisuje nový druh titi Callicebus urubambensis. Typová lokalita je blízko Colonia Penal del Sepa, pravý břeh řeky Sepa, u západního přítoku řeky Urubamba, která také dala druhu název. Některé populace zahrnoval Hershkovitz (1988) v C. brunneus. Zkoumáním vzorků C. brunneus a C. cupreus vrátili status druhu Callicebus toppini Thomas, 1914. Cabrera (1957) ho uvádí jako C. cupreus toppini, Groves (2005) jako synonymum v C. cupreus. Aby bylo možné stanovit hranice rozšíření C toppini je nutné přezkoumat vzorky C. brunneus a C. cupreus. Dále je potřeba geneticko molekulární zkoumání zda C. aureipalatii Wallace et al., 2006 není jen barevná varianta od C. toppini. Thomas (1914) u popisu nového druhu uvádí lokalitu holotypu řeku Tahnamann, severov. Peru, blízko Bolivian Boundavy. Oddělil druh od vzorků C. cupreus a dal mu název po kapitánovi Toppin, který přivezl spoustu kůží savců, pro National Museum, z nehostinných oblastí Severní Ameriky.

V druhé práci to byl maki Cheirogaleus andysabini. Byl to první ze čtyř předpověděných nových druhů v Práci Lei et al. (2014).Typová lokalita je Antsiranana Province, Diana region, Montagne ď Ambre National park ze severního Madagaskaru. Byl oddělen od druhů C. crossleyi a C. lavasoensis a pojmenován po Andy Sabin, známém filantropovi podporující ochranu želv, obojživelníků a primátů na Madagaskaru.

           

       Callicebus toppini (f.: M. Mozzarelli)                          Callicebus urubambensis (f.: K. Schafer)             Cheirogaleus andysabini (f.: E.E. Louis, Jr.)

Reference a foto: J. Vermeer, and C. Tello-Alvarado, 2015. The Distribution and Taxonomy of Titi Monkeys (Callicebus) in Central and Southern Peru, with the Description of a New Species. Primate Conservation, 29: 9-29.

Reference a foto: R. Lei, A. T. McLain, C. L. Frasier, J. M. Taylor, C. A. Bailey, S. E. Engberg, A. L. Ginter, S. D. Nash, R. Randriamampionona, C. P. Groves, R. A. Mittermeier, and E. E. Louis, Jr., 2015.A New Species in the Genus Cheirogaleus (Cheirogaleidae). Primate Conservation, 29:43-54.

Reference: O. Thomas, 1914. New Callicebus and Eumeps from S. America. The Annals and Magazine of Natural History, London, v. 8, s. 8, p. 480.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nový druh Presbytis johnaspinalli, který popsal F. Nardelli (2015), byl revidován o dva měsíce později V. Nijman (2015) jako ml. synonymun Trachypithecus auratus É. Geoffroy, 1812.

Reference: F. Nardelli, 2015. A new Colobinae from the Sundiac region: The Golden-crowned Langur Presbytis johnaspinalli, sp.nov.International Zoo News, Vol. 62. No.5. pp. 323-336.

               : B. Nolman, 2015. Newly described Golden-crowned langurs Presbytis johnaspinalli are most likely partially bleached Ebony langurs Trachypithecus auratus. International Zoo News, Vol. 62. No.6. pp. 403-406.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nová práce založená na diagnostice mtDNA sekvenčních dat, opírající se o jednotný postup (Carstens et al., 2013), uvádí tři nové druhy v rodě Microcebus. Navýšili tak počet druhů na 24. Ale není tam M. rufus É. Geoffroy, 1834. Autoři s ním pracují, ale jeho postavení z práce je nejasné. Vrátí se do rodu Gliscebus, nyní syn. Microcebus,  jak ho uvádí  Lesson (1840)? Novými druhy jsou: M. manitatra z Bemanasy Forest (Toliara provincie, Anosy region), M. ganzhorni z Mandena Forest ( Toliara provincie, Anosy region) a M. boraha z ostrova Nosy Boraha (Ile Ste. Marie).

Reference: S. Hotaling, M. E. Foley, N. M. Lawrence, J. Bocanegra, M. B. Blanco, R. Rasoloarison, P. M. Kappeler, M. A. Barrett, A. D. Yoder, and D. W. Weisrock, 2016. Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar’s mouse lemurs. Molecular Ecology, 25, 2029-2045.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nově popsaný druh je známý z východního Myanmaru v jihozápadní Číně. Dříve rod Hoolock zahrnoval západní druh H. hoolock a východní H. leuconedys. Oba druhy jsou od sebe izolovány řekou Chindwin. U objevené populace v pohoří Gaoligong v Číně byly hodnocené morfologické a genetické odlišnosti od obou druhů. Výsledek vedl k navrhnutí nového druhu H. tianxing. Holotyp pochází z "Asijské zoologické expedice" r. 1917 (Allen, 1930). Pohoří Gaoligong je izolované řekami Nmai Hka a Shaweli.

                    Hoolock tianxing- samice ( f. Peng-Fei Fan)

                  Hoolock tianxing- samec (f. Lei Dong)

 

Reference: P. Fan, K. He, X. Chen, A. Ortiz, B. Zhang, C. Zhao, Y. Li, H. Zhang, C. Kimock, W. Wang, C. Groves, S. T. Turvey, C. Roos, K. M. Helgen, and X. Jiang, 2017. Description of a new species of Hoolock gibbon (Primates: Hylobatidae) based on integrative taxonomy.  American Journal of Primatology, 9999: 226311-15. Článek čeká na vyjití v AJP.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nový druh komby Galagoides kumbirensis má typové místo prales Kumbira (900 m.n.m.), na angolském srázu v severozápadní Angole. Známá je ještě z dalších tří lokalit v centrální a severní části angolského srázu. Její hlasový projev je hodně odlišný od východoafrických druhů (Paragalago) a  rozlišitelný od druhů Galagoides. Pohlaví je špatně rozlišitelné.

 

Reference a foto: M. S. Svensson, E. Bersacola, M. S. L.  Mills, R. A. Munds, V. Nijman, A. Perkin, J. C. Masters, S. Couette, K. Anne-Isola Nekaris a S. K. Bearder, 2017. A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: Galagoidae) from Angola. American Journal of Physical Anthropology 2017: 1-14.

.............................................................................................................................

Prvním nově popsaným druhem je nártoun Tarsius spectrumgurskyae. Holotyp pochází z muzejní sbírky, z nálezu v roce 1908. Typová lokalita je Manado, severní Sulawesi. Terénní průzkumy identifikovaly volání tohoto druhu z Tangkoko na severu Suwawa, na západní okraji Dumoga-Bone National Park. Akustická forma zaznamenána také v Ratatok, Molibagu, Labanu a Duasaudara. Hmotnost jedinců je 95-119g u samic a 104-126g u samců.

Druhým nově popsaným druhem je nártoun Tarsius supriatnai. Holotyp pochází z muzejní sbírky, z nálezu v roce 1939.Typová lokalita je Bumbulan, Gorontalo. Rozšířen je na severu poloostrova , od šíje Gorontalo západně k Sejoli a pravděpodobně k Ogatemuku. Hmotnost jedinců je 104-114g u samic a 135g u samců.

                

           Tarsius spectrumgurskyae (foto: A. Masala)                                                          Tarsius supriatnai (foto: R. Mittermeier)

Reference a foto: M. Shekelle, C. P. Groves, I. Maryanto, and R. Mittermeier, 2017. Two new species(Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. Primate Conservation 2017 (31): 1-9.

..........................................................................................................................................................

 

Jiří Pavlů, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, poslední aktualizace stránky 19. 11. 2017.