Úvodní st.   Systematika    Primates   Použitá literatura (References)

 

Sinha, Madhusudan, Datta a Mishra  během výzkumné expedice, do neprobádaných vysokohorských oblastí severovýchodní Indie, pátrali po nových druzích živočichů. V Arunačálpradéši, v oblasti Tawang nalezli osamocené populace neznámých makaků. Domorodci jim říkají „munzal“, a tak jim dali vědecké jméno Macaca munzala Sinha et al., 2004.

Macaca munzala

Reference: Sinha, A., A. Datta, M. D. Madhusudan, and C. Mishra, 2005.  Macaca munzala : a new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977-989.

......................................................................................................................................................................................................................

V jižní Tanzánii, na dvou lokalitách 350km vzdálených, byl nalezen nový primát. Jedná se o lokality Rungwe-Livingstone v Southern Highlands (1750-2450 m. n. m.) a Ndundulu Forest Reserve (1300-1750 m. n. m.). Nový primát dostal vědecké jméno Lophocebus kipunji podle místního jména v Rungwe Livingstone. Později byl nalezen utopený jedinec. Podle lebky byl ale stanoven nový rod Rungwecebus, analýzy DNA zařadily mangabeje nejblíže k rodu Papio.

Lophocebus kipunji (Foto: T. R. B. Davenport)

Reference a foto: Jones, T., C. L. Ehardt, T. M. Butynski, T. R. B. Davenport, N. E. Mpunga, S. J. Machaga , and D. W. De Luca, 2005. The Higland Mangabey Lophocebus kipunji: A new species of African monkey. Science, 308: 1161-1164.

Reference rodu: Davenport, T. R. B., W. T. Stanley, E. J. Sargis, D. W. De Luca, N. E. Mpunga, S. J. Machaga, and L. E. Olson, 2006. A New Genus of African Monkey, Rungwecebus: Morphology, Ecology, and Molecular Phylogenetics. Science, Vol. 312. no.5778, pp. 1378-1381.

................................................................................................................................................................................................................................

Při pozorování sociálního chování dvou populací Mirza coquereli došlo k zajímavému poznatku. Severní populace spí v hnízdech v počtu 2-8 jedinců. Populace z jihu spí samostatně. To vedlo k morfometrickému měření obou populací. Severní populace je v jedenácti měřeních menší, pouze varlata jsou větší, v jednom měření jsou shodná. Rozdílnost potvrzují i genové rozbory rodu Mirza a Microcebus od R. Zingg (ZOO Zürich ve Švýcarsku). Navíc odhalily v oblasti Andasibe  další nový druh Microcebus lehilahytsara.

 

     

Mirza zaza (Foto: D. Haring)                              Microcebus lehilahytsara (Foto: R. Zingg)

Reference: Kappeler, P. M., R. M. Rosoloarison, L. Razafimanantsoa, L. Walter, and C. Roos, 2005. Morphology, behaviour and molecular evolution of Giant Mouse Lemurs (Mirza ssp.) Gray, 1870, with description of a new species. Primate Report, 71: 3-26.

...............................................................................................................................................................................................................................

Nový lemur dostal vědecké jméno po britském herci John Cleese, který provází přírodovědné dokumenty. Je to jeden ze tří avahů ze západního Madagaskaru. Poprvé se o něm zmiňují autoři v roce 2000, při popisu nového druhu Avahi unicolor, jako o Bemaraha formě  Avahi occidentalis. Rezervace Bemaraha, kde nový lemur žije, je menší než 5000 km² a je ohrožena porážkou. Tento druh může být pokládán za ohrožený (EN) nebo dokonce kriticky ohrožený (CR).

  

Avahi cleesei (Foto: U. Thalmann)

Reference a foto: Thalmann, U. and T. Geissmann, 2005. New species of Woolly Lemur Avahi (Primates: Lemuriformes) in Bemaraha (Central Western Madagascar). American Journal of Primatology, 67:371-376.

                          : Thalmann, U. and T. Geissmann, 2000. Distribution and geographic variation in the Western Woolly Lemur (Avahi occidentalis) with description of new species (A. unicolor). International Journal of Primatology, 21 (6): 915-941.

...............................................................................................................................................................................................................................

Jiří Pavlů, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, poslední aktualizace stránky 11. 12. 2005 (dodatek 2. 6. 2006).