Úvodní strana                      Orloj a model at. ledoborce.

Orloj v Šumperku (49°58΄s. š.,16°59΄v. d.)

Zobrazení orloje: pohled čelní a pohled zadní

 

Popis jednotlivých částí orloje.

ASTROLAB:

Vychází z geocentrismu, ale pro svou schopnost zobrazení oblohy se dosud používá. První ho začali používat Arabové koncem 9. století. Je součástí na orloji v Praze (r. 1410), v bavorském Ulmu (r. 1522) a měl ho také původní orloj v Olomouci (r. 1422).

Sluneční rafie - ukazuje pohyb Slunce po obloze (střední sluneččas, východ , kulminace, západ Slunce, občanský soumrak, astronomickou noc).

Měsíční rafije - ukazuje pohyb Měsíce po obloze (východ , kulminace a západ Měsíce).

Zodiac hvězdná obloha - ukazuje střední hvězdný čas; část zvěrokruhu, která je vidět na obloze; poloha Slunce a Měsíce v zvěrokruhu.

PLANETÁRIUM:

Zobrazuje heliocentrické souřadnice planeta a postavení planet vůči Zemi (konjukce, opozice, elongace nebo kvadratura). V planetáriu jsou zobrazeny Merkur, Venuše, Země, Mars a Jupiter.

KALENDÁRIUM:

J. D. - dny juliánského období podle J. Scaligera. V roce 1583 navrhl počítat v periodách 7980 roků (28 x 19 x 15) nepřetržitě dny od určitého data, bez dělení na roky. Jako začátek bylo stanoveno datum 1. leden roku 4713 př. n. l. Jedna perioda zahrnuje 2 914 695 dní.V astronomii umožňuje snadný výpočet časového intervalu mezi dvěmi událostmi, nezávisle na změnách v kalendářích.

Dny v týdnu.

Dny v měsíci - ukazuje pořadí dne v měsíci podle měsíce a přestupného roku.

Měsíce v roce.

ČASOMÍRA:

Střední čas sluneční.

MĚSÍČNÍ KOULE - ukazuje průběh synodického měsíce (fáze měsíce).

SCALIGEROVY CYKLY juliánské periody:

Sluneční kruh (28-letá- perioda) - po jejímž uplynutí se vrací pořadí dnů měsíce na stejné dny v týdnu. Nedělní písmeno se používá k určení, jaký den v týdnu připadá na určité datum. Přestupné roky mají dvě písmena. Podle nedělních písmen lze snadno stanovit kalendář pro příslušný rok.

Zlaté číslo (19-letá perioda). Metonův měsíční cyklus, po jejímž uplynutí připadne fáze Měsíce na stejné dny měsíce.

Římský počet (15-letá perioda) - po jejímž uplynutí se v Římském impériu vybírala mimořádná daň. Dnes se podle nich určují historické události, jinak je nezbytnou součástí J. D.

Orloj je řízen elektronikou osazenou krystalem. Převody zajišťuje 127 ozubených koleček.

Odborná příprava, výpočty a zhotovení trvaly tři roky. Dokončen byl v roce 1986.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nové stroje pro nový orloj.

                                     Astrolab                                                                                           Planetárium        

 

                    Kalendárium

                                                                                                                                                                                                                  

Výpočty, zhotovení 140 ozubených kol a sestavení strojů trvaly 24 měsíců. Zvláštní důraz byl kladen na přesnost výpočtu převodového poměru. U Astrolabu bylo dosaženo chyby 1,3127 s za rok. Což se projeví  předbíháním jednoho minutového kroku za 45,7 let. Stroje byly dokončeny 1. 2. 2011.

Nové ciferníky pro nový orloj

            

   

                                                            Astrolab                                                                                             Planetárium

 

             

 

                                                    Kalendárium                                                                        Pohled na věž ze předu, z levého boku a detail                                   Hotový skelet věže.

Nastavení ciferníků je prozatím náhodné.  Ciferníky byly dokončeny 30. 6. 2012.                                Současný stav výstavby věže (12. 4. 2014. Výška 200 cm, základna 50 x 50 cm.                      30. 11 2014.

Postavy v orloji: S. Ludmila, S. Václav, S. Anežka, S. Prokop, S. Vojtěch a Jan Hus. Řezba z lipového dřeva, velikost 135 mm. Dokončení červenec 2016.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Funkční model ledoborce Ленин, prvního atomového ledoborce světa.

Několik čísel o skutečné lodi, která dnes kotví v přístavu, protože na obnovení Severní cesty se používají novější silnější at. ledoberce. Ledoborec byl spuštěn na vodu v r. 1959, jako první neválečná loď s jaderným reaktorem.

Délka lodi je 134 metrů, šířka 27,6 metrů. Výtlak lodi je 19420 t. Výkon reaktoru byl 3 x 90MW. Po úpravě v r. 1970 byl výkon 2 x 159 MW. Spotřeba paliva byla 24 g. denně. Ledoborec zdolával ledy o síle kolem dvou metrů.

Zobrazení modelu ledoborce.

Model je postaven v měřítku 1:100 (134 cm). Model je plně funkční ovládaný pěti kanálovou rc soupravou.

Funkce modelu: ovládaní kormidla

                       : samostatný pohon středního a bočních lodních šroubů. Vzájemná reverzace bočních šroubů pomocí vazební převodovky.

                       : spouštění kotev

                       : otáčení radarů  a svícení světlometů

Model byl postaven podle plastikové stavebnice (30 cm) a několika obrázků. Byl to patrně první model at. ledoborce u nás a třetí v Evropě.

Zhotovení plánů, v té době nedostupné, a modelu trvalo tři roky. Dokončen byl v roce 1983.

Jiří Pavlů, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz