Úvodní st.   Systematika   Primates   Použitá literatura (References)

 

12. 6. 2010

Je kipunži pavián?

V roce 2005 byl v SCIENCE popsán nový druh primáta z Tanzánie, který byl pojmenován L. kipunji. Na základě morfologie ho zařadili do rodu Lophocebus. Později nalezením mrtvého jedince mohlo dojít k podrobnějšímu zkoumání. Následná lebeční morphometrie dala podmět k vytvoření nového rodu Rungwecebus (2006) a následně rozborem mtDNA určili, že je to sesterský rod k Papio a ne k Lophocebus.

V březnu  2009 vyšla práce v časopisu PLoS ONE od autorů Zinner et al. která se podrobněji zabývá postavením Rungwecebus jako sesterského rodu k Papio. Z článku vyplývá, na základě mtDNA, že kipunži je blízký k druhu P. cynocephalus, který je geograficky přiléhající. Závěrem dávají k diskuzi některé úvahy:

1) Rungwecebus kipunji je taxonem v rodě Papio, Rungwecebus je tak jen synonymum.

2) Rod stojí samostatně, v historii rodu došlo u některých jedinců ke křížení s P. cynocephalus, což bylo také prokázáno mezi jinými druhy v tribusu Papionini.

3) Jeli-koš byl zkoumán jen jeden jedinec, nelze tvrdit, že příbuzenství se týká všech skupin kipunži.

Jen molekulární studia na více jedincích R. kipunji mohou více objasnit vztahy v Papionini.

 

Další práce od Roberts et al., vydaná v červnu 2009 přinesla očekávané výsledky ve vstahu rodu Rungwecebus a Papio. U větší populace z Rungwe-Livingstone došlo v dávné minulosti ke křížení některých jedinců s P. cynocephalus, u menší populace z Ndundulu se zatím nic neprokázalo.

 

26. 6. 2010

Jeli-koš bylo použito, u práce Davenport et al. (2006), jediné nedospělé lebky z Rungwe, použili  Singleton et al. (2010) metodu simulace vývoje lebky, trojrozměrnou kraniometrií, od mladých k dospělcům. Metodu si ověřili na jiných vzorcích u různých druhů v Papionini. Potvrdila se rodová odlišnost pro Rungwecebus. Nejblíže měla lebka k Lophocebus aterrimus. Celkově je to mozaika sdílející zvláštnosti  z Lophocebus, Cercocebus, a dokonce Macaca s menšinou z Papio.

 

Další práce budou jistě následovat. Zatím to vypadá, že kipunži je spíše mangabejec než paviánec.

 

Jiří Pavlů, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, poslední aktualizace stránky 26. 6. 2010.